Monthly Archives: دسامبر 2022

نشست خبری فراخوان جشنواره‌ی ایران جوان بمان

دکتر سعید گلفیروزی ریاست دانشگاه علوم‌ پزشکی گلستان در نشست خبری فراخوان جشنواره‌ی ایران جوان بمان اظهار داشت: تقریبا بحرانی که کشور در رابطه با بحث پیری با آن مواجه است و این مسئله که جمعیت رو به کم شدن است این خطر احساس می‌شود که در بیست سال آینده …

ادامه مطلب...

ضوابط عمومی جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره

هرفرد مجاز به شرکت در هر رشته می باشد . عموم مردم می توانند در این جشنواره شرکت کرده و شرایط سنی خاصی ندارد . در این جنشنواره تمهیداتی پیش بینی شده است که کلیه آثار ارائه شده ، مورد ارزیابی اثبات انتساب اثر به خالق اثر قرار گیرد ؛ …

ادامه مطلب...