اخبار جشنواره

ضوابط عمومی جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره

هرفرد مجاز به شرکت در هر رشته می باشد . عموم مردم می توانند در این جشنواره شرکت کرده و شرایط سنی خاصی ندارد . در این جنشنواره تمهیداتی پیش بینی شده است که کلیه آثار ارائه شده ، مورد ارزیابی اثبات انتساب اثر به خالق اثر قرار گیرد ؛ …

ادامه مطلب...